Adwokat Magdalena Grzymała

Adwokat Magdalena Grzymała ukończyła studia stacjonarne na kierunku prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Absolwentka Szkoły Prawa Amerykańskiego przy tym Uniwersytecie. Ukończyła także studia podyplomowe z zakresu doradztwa podatkowego oraz Akademię Spółek prowadzoną przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie. Egzamin adwokacki zdała z wyróżnieniem. Członek Izby Adwokackiej w Katowicach.

Specjalizuje się w prawie karnym, w tym zwłaszcza w prawie karnym skarbowym i gospodarczym, prawie podatkowym, prawie spółek handlowych, a także prawie nieruchomości zarówno z zakresu prawa administracyjnego, jak i prawa cywilnego. Włada biegle językiem angielskim, w tym prawniczym, a także językiem niemieckim oraz chińskim.

Adwokat Małgorzata Górska

Adwokat Małgorzata Górska jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Aplikację adwokacką odbyła przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Katowicach i jest wpisana na listę adwokatów Izby Adwokackiej w Katowicach.

Specjalizuje się w szeroko rozumianym prawie cywilnym, w tym zwłaszcza w prawie kontraktowym, w prawie samorządowym, administracyjnym, gospodarczym, a także w prawie lokalowym.

Adwokat Anna Rotkiel-Kozik

Adwokat Anna Rotkiel- Kozik ukończyła studia stacjonarne na kierunku prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Członek Izby Adwokackiej w Katowicach. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu doradztwa podatkowego. Specjalizuje się w prawie karnym, prawie karnym skarbowym, prawie umów handlowych, prawie spółek handlowych, prawie zamówień publicznych

Zapraszamy!